Podmienky účasti na Made in Slovakia 31. 7. – 3. 8. 2019 v Poprade


Vážený vystavovateľ/výrobca/remeselník/predajca,

teší nás Váš záujem zúčastniť sa 8. ročníka podujatia Made in Slovakia 2019,

kde budú odprezentované výrobky vyrobené na Slovensku od minulosti po

súčasnosť spolu s atraktívnym sprievodným kultúrnym programom pre deti i

dospelých.

Podmienky účasti:

1. E-mailom zaslaná vyplnená prihláška s podpísaným vyhlásením a fotografiami stánku a sortimentu na:

info@premesto.sk do 10.6.2019 spolu s dokladom o tom, že vystavované

výrobky/produkty sú vyrábané na Slovensku.

Výrobok musí byť vyrobený na Slovensku.


 1. Potvrdzujúci list, ktorý dostanete na základe splnenia všetkých

  podmienok.

  3. Uhradený účastnícky poplatok v termíne zaslanej predfaktúry.

  4. Vlastný predajný stánok.

 1. V prípade, že sa na festivale zúčastníte ako stánok s gastro občerstvením, je nutné zabezpečiť rozložiteľné taniere a poháre, aby sa znížila záťaž na životné prostredie. V prípade nedodržania tohto pokynu si usporiadateľ vyhradzuje právo účtovania osobitného poplatku vo výške 100€.


 1. Účasť všetky 4 dni: streda až piatok v čase od 9.00 hod. do min. 20.00

  hod., sobota 4.8.2018 do 18.00 hod.

  6. Dodržanie stanovených podmienok a organizačných pokynov

  usporiadateľa.

  Výška poplatku za 4-dňové podujatie:

  60 eur – vlastná remeselná výroba rôzneho druhu (žiadna výroba/ohriatie jedla)

70 eur – sprostredkovaný predaj slovenských výrobkov (žiadna výroba/ohriatie jedla)


100 eur – malé stánky s občerstvením alebo potravinárskym tovarom: do 4,1 m2

200 eur – stredné stánky s občerstvením (ohrev/výroba jedla, výčap): 4,2-8,9 m2

250 eur - veľké stánky s občerstvením, príp. plochou na sedenie: 9 – 11m2


300 eur – veľké stánky s občerstvením, príp. plochou na sedenie: spolu viac ako 11,1 m2


Stánky s gastro občerstvením majú povinnosť úhrady zálohy vo výške 40 eur pre prípadné znečistenie prenajatého priestoru olejom. Po odovzdaní priestoru bez poškodenia bude táto záloha vrátená.

Až na základe nášho potvrdenia a následnej úhrady

servisno–organizačného poplatku sa stávate právoplatným

vystavovateľom!


V prípade otázok nás kontaktujte na info@premesto.sk

Ďakujeme za spoluprácu a veríme, že podujatie navštívi ešte väčšie množstvo

návštevníkov ako po minulé ročníky, k našej obojstrannej spokojnosti.