Podmienky účasti na Made in Slovakia 1. – 4. 8. 2018 v Poprade


Vážený vystavovateľ/výrobca/remeselník/predajca,

teší nás Váš záujem zúčastniť sa 7. ročníka podujatia Made in Slovakia 2018,

kde budú odprezentované výrobky vyrobené na Slovensku od minulosti po

súčasnosť spolu s atraktívnym sprievodným kultúrnym programom pre deti i

dospelých.

Podmienky účasti:

1. E-mailom zaslaná vyplnená prihláška s podpísaným vyhlásením na:

info@premesto.sk do 15.6.2018 spolu s dokladom o tom, že vystavované

výrobky/produkty sú vyrábané na Slovensku.
Výrobok musí byť vyrobený na Slovensku.

2. Potvrdzujúci list, ktorý dostanete na základe splnenia všetkých

podmienok.

3. Uhradený účastnícky poplatok v termíne zaslanej predfaktúry.

4. Vlastný predajný stánok.

5. Účasť všetky 4 dni: streda až piatok v čase od 9.00 hod. do min. 20.00

hod., sobota 4.8.2018 do 18.00 hod.

6. Dodržanie stanovených podmienok a organizačných pokynov

usporiadateľa.

Výška poplatku za 4-dňové podujatie:

60 eur – vlastná remeselná výroba rôzneho druhu a sprostredkovaný predaj

slovenských výrobkov (žiadna výroba/ohriatie jedla)

100 eur – malé stánky s občerstvením alebo potravinárskym tovarom: do 4,1 m2

200 eur – stredné stánky s občerstvením (ohrev/výroba jedla, výčap): 4,2-8,9 m2

250 eur - veľké stánky s občerstvením, príp. plochou na sedenie: spolu viac ako

9 m2

Až na základe nášho potvrdenia a následnej úhrady

servisno–organizačného poplatku sa stávate právoplatným

vystavovateľom!


V prípade otázok nás kontaktujte na info@premesto.sk

Ďakujeme za spoluprácu a veríme, že podujatie navštívi ešte väčšie množstvo

návštevníkov ako po minulé ročníky, k našej obojstrannej spokojnosti.