Orgány Pre Mesto o.z.

Do orgánov občianskeho združenia boli zvolení títo členovia:

Predseda: Fabio Bortolini

Členovia predsedníctva:

Ondrej Kavka
Jozef Beňo
Mária Brezinová
Jozef Hrobák
Martina Kubičková Sabová
Marián Mayer
Ondrej Zoričák

Dozorná rada:

František Kornaj
Soňa Kupčová
Dušan Sichrovský

Rozhodcovská komisia:

Andráš Anton
Mikuláš Argalács
Edmond Dragošek